Door de ogen van: Tony Goedbloed en Annita Cardon

Vanaf mijn eerste contact met Eric Bisschop, voelde ik die oprechte drang en sympathie om deze VZW te ondersteunen, een project ver van België in een voor mij onbekend land.

Het enthousiasme en de vrolijkheid in de voorzitter zijn stem maakte mij en mijn vrouw warm om ons te engageren in de verdere steun in de toenmalige VZW A Future for Togo.

Na een jaar van stille medewerking op de achtergrond, vonden wij de tijd rijp en op vraag van de voorzitter trad ik toe tot het dagelijks bestuur, de klik met de andere medewerkers en bestuursleden was daar direct. In alle openheid vertelden we elkaar wat we wilden realiseren en waar de noden voor de weeskinderen het grootst waren, we hebben inderdaad grootse plannen en willen nog samen zo veel doen. Stap voor stap groeide ik naar een niveau dat mijn bijdrage en ideeën aanbod kwamen.

Zo wou ik graag een nieuwe doorstart met een andere naam namelijk TOGO2050 met het oog op de toekomst en de zelfbedruiping insteek die er van het begin was, namelijk ter plaatse een economisch en rendabele VZW creëren die in haar noden zelf kan voorzien tegen 2050. En waar de kinderen van nu de leiding nemen en het proces van opbouw verderzetten.

Daarom ben ik verheugd dat er meerdere jonge mensen ook in de dagelijkse werking van onze VZW zijn gekomen, met frisse ideeën en veel moed en werklust, om alles te dragen op een nieuwe golf van sympathieke medewerking.

Ook was ik verblijd dat reeds zovele mensen het hart op de juiste plaats hebben en geloven in onze eerlijke en oprechte bedoelingen om in Togo het dagelijkse leven draaglijker te maken, en hun armoede proberen omzetten in werklust en vreugde en een beetje positieve ingesteldheid naar hun toekomst toe.

Persoonlijk ben ik ook blij dat ik mijn bazen heb weten te overtuigen om deze projecten te steunen met zowel financiële als materiele bijdragen. Zo zullen zij de noodzakelijke First-Aid-kits betalen die nodig zijn in de weeshuizen. Dat is de basisbehoeften aanpakken!

Ondertussen hebben mijn vrouwtje Annita en ik, ook het peterschap genomen over een Togolees weesje van 2 1/5 jaar namelijk William, een van de jongste spruiten.

Uit gans mijn hart hoop ik dat er veel vrienden van Togo zullen volgen en een meter of peterschap projectje willen opstarten…nog zoveel kleine kinderen hebben onze hulp nodig en wat is in onze maatschappij nu 12,50€ per maand als daar een zieltje mee gelukkige toekomst kan bieden, vind ik dat meer dan waard!

Dus voor de lezers, contacteer onze VZW en help waar kan, via uzelf of uw vrienden en contacten,

Zoveel simpele dingen zijn er nodig zoals gewoon kinderondergoed om maar iets te zeggen.

Kijk in de ogen van ons William, die blik, en een glimlach van een kind daar doen wij het voor!

Groetjes Tony Goedbloed en Annita Cardon….trotse medewerkers van TOGO 2050 VZW.

William